Golden Staff

м. Київ,
вул. Басейна,
9-Г, оф. 24
Ми в соц мережах:

Golden Staff розриває всі стосунки з російськими партнерами та сторонами, що підтримують війну в Україні!

Багатство української мови

Курс для тих, хто прагне значно покращити свою вимову та навички розмовної української мови.

Удосконалюйте свій рівень як у прогнозованих стандартних ситуаціях професійної сфери,
так і в повсякденному живому спілкуванні.

Заповніть форму та отримайте детальну консультацію від нашого менеджера

0/500GOLDEN STAFF STUDY — найбільший провайдер України у сфері корпоративного навчання мовам
Наявні проблеми:
 • бракує слів, щоб висловитися українською
 • є залежність від словників
 • використання суржика
 • повсякчас трапляються ситуації, коли довго підбираєте необхідне слово
Рішення за допомогою навчання:
 • лінгвістичної тематики
 • комунікативних практик
 • навчальних текстових, аудіо- і відеоматеріалів
 • вправ репродуктивного, конструктивного й творчого характеру
24 уроки для опанування:
 • теоретичного матеріалу
 • лексичного мінімуму з конкретної теми
 • орфоепічних та фонетичних норм
 • термінів, професіоналізмів, неологізмів, діалектизмів тощо
 • однієї з граматичних тем
Теми уроків
Мовний барʼєр. Лексичне багатство української мови.
Як подолати "синдром собаки"
(людина все розуміє, але сказати чи написати нічого не може)
- поняття "мовний барʼєр" або "синдром собаки", шляхи його подолання
- лексика, лексичне багатство української мови
Мова — ДНК нації. Мовна, мовленнєва та комунікативна компетентності людини.
Національні цінності. Мова — ДНК нації. Війна і мир та інші суспільно-політичні події.
- мова як компонент національної ідентичності та чинник національної безпеки
- мовна компетентність
- комунікативна компетентність службовця
Багатство української мови на фонетичному рівні. Специфіка української фонетики.
Мова, родина, рід, нація, народ, Батьківщина.
- звукові відмінності в рос. та укр. мовах
- фонетична специфіка укр. звуків
- фонетична варіативність слів
- звукопис
Вимова голосних та приголосних звуків. Орфоепічні та фонетичні норми.
Знайомство. Прізвище, імʼя.
- вимова шиплячих
- звуки дз, дж
- звуки г, ґ
- звукове позначення букв я, ю, є, ї, щ
- вимова голосних о, и, е
- орфоепічні та фонетичні норми, їх дотримання
- варіативність українських імен
Милозвучність української мови. Уподібнення, чергування та спрощення звуків.
Природа України.
- милозвучність, її засоби
- уподібнення приголосних
- спрощення приголосних
- чергування голосних
- чергування приголосних
- чергування прийменників, сполучників, часток (у-в, і-й, з-із-зі, сь-ся, б-би)
Наголос. Акцентуаційні норми.
Освіта, наука.
- наголос, його види
- основні правила наголошування слів
- акцентуаційні норми, їх дотримання
- інтонування
- дикція
Багатство мовлення на лексичному рівні. Багатозначнiсть слова як мовне явище.
Найцікавіша книга, вистава, фільм. Бібліотека.
- лексичне значення слова
- пряме та переносне значення слів
- багатозначнiсть слова як фактор урізноманітнювання мовлення
Багатство мовлення на лексичному рівні. Синоніми. Антоніми. Використання їх у мовленні.
Ярмарок, супермаркет, продукти.
- синоніми
- антоніми
- синонімічне багатство української мови
- використання синонімів та антонімів у мовленні
Культура мовлення. Лексичні норми. Типові помилки.
У салоні краси.
- культура мовлення
- роль словників у підвищенні мовленнєвої культури
- лексичні норми
- типові лексичні помилки, їх уникнення
Мовний етикет. Мовні кліше.
Зустрічі. Привітання. Звертання.
- мовний етикет
- етикетні формули
- кліше
Багатство української мови на словотвірному рівні. Нейтральна й емоцiйно забарвлена лексика. Загальновживанi слова.
Відвідування театру. Найцікавіші вистави, фільми.
- нейтральні слова
- загальновживана лексика
- емоцiйно забарвлена лексика
- роль афіксів у творенні різноманіття мовного забарвлення
Багатство мовлення на стилістичному рівні. Стилістично забарвлена лексика. Мовні штампи й канцеляризми як лексичні ознаки офіційно-ділового стилю.
Послуги (пошта, банк). Банківська справа.
- стилістична диференціація української лексики
- стилістично забарвлена лексика
- сталі вирази
- штампи
- канцеляризми
Омоніми й пароніми, їх використання в мовленні. Типові помилки вживання цих лексичних одиниць.
Про медицину українською.
- омонімія як явище
- міжмовні омоніми
- паронімія як явище
- використання омонімів та паронімів у мовленні
- типові помилки
Різноманіття української мови. Власне українська та запозичена лексика.
Кафе, ресторан і гроші. Страви та кухня. Неформальне спілкування з діловими партнерами.
- власне українська лексика
- лексичнi запозичення з iнших мов
- проблема запозичень в українській мові
Активна і пасивна лексика. Історизми, архаїзми, неологізми, діалектизми (пасивні слова).
Українські традиції: житло, одяг, свята (релігійні, державні).
- активна і пасивна лексика
- пасивні слова
- історизми
- архаїзми
- неологізми
- діалектизми
Розмаїття української мови на синтаксичному рівні. Розмовна лексика. Суржик. Молодіжний жаргон.
Подорожі містами України. Як не заблукати. Орієнтація в місті.
- розмовна лексика
- суржик
- молодіжний жаргон
- варваризми
Багатство української мови на морфологічному рівні. Терміни й професіоналізми. Сленг.
Моя професія. Експерт чи експертка.
- терміни
- професіоналізми
- сленг
Фразеологiчне багатство української мови . Багатозначність, синонімія, антонімія фразеологізмів.
Погода, пори року, місяці. Будні та вихідні. Хобі та дозвілля. Спорт.
- розмаїття фразеологічних одиниць (фразеологізми, прислiв’я, приказки, крилаті вислови)
- багатозначність фразеологізмів
- фразеологічні антоніми
- фразеологічні синоніми та їх нюанси
Вербальне та невербальне спілкування. Як подолати страх та невпевненість у собі.
Вигляд, зовнішність.
- вербальне спілкування
- невербальні компоненти спілкування
- як подолати страх і невпевненість у собі
Публічна комунікація. Публічні виступи, ділові засідання, наради.
Екологія та екосвідомість.
- публічна комунікація
- ґендерні аспекти спілкування
- публічні виступи
- ділові засідання
- наради
Усна комунікація. Ділова бесіда. Переговори.
Основні риси характеру і прикметники. Перемовини.
- усна комунікація
- ділова бесіда
- переговори
Проблемна ситуація. Управління конфліктами в організації.
Засоби пересування. Логістика.
- поняття проблемної ситуації
- управління конфліктами в організації, на підприємстві
Телефонна комунікація в професійній діяльності й розмовному мовленні.
На все свій час.
- телефонна комунікація
- етикетні правила телефонної розмови
Презентації. Реклама.
Маркетинг, реклама.
- види презентації
- підготовка презентації
- реклама
Після кожного уроку є проміжний тест на кілька запитань для перевірки на розуміння матеріалу та закріплення знань, умінь та навичок.


 • Кастомізація програм, використання автентичних матеріалів компанії-замовника: практичні бізнес кейси, презентації, переговори, ділове листування, звіти, інструкції і т.д.
 • Супровід команди Golden Staff. Відповідаємо за організацію та контроль всіх навчальних, організаційних та фінансових питань
 • Досвідчені викладачі, які надихають на навчання, (індивідуальний підбір та своєчасна заміна викладача в разі потреби)
 • Комфортна форма навчання — офлайн, онлайн
Використовуємо комплексний підхід до вивчення української мови!
Програма розроблена так, щоб якомога ширше сприяти живому розмовному спілкуванню та розвитку комунікативних можливостей.


Дякуюємо за довіру